top of page

PONUKA

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

- PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

- ZABEZPEČENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

- ZABEZPEČENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

- ZABEZPEČENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ

- KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

- STAVEBNÉ ZÁMERY

- ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

- STAVEBNÁ OBNOVA PAMIATOK

- REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOV

- NÁVRHY EXTERIÉROV

- ZMENY ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMTÁCIE

- KOORDINÁCIA PROJEKTOV PROFESIÍ

PORADENSTVO A STAVEBNÝ DOZOR

- VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORA

- VÝKON ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- ARCHITEKTONICKÉ PORADENSTVO

- VYHOTOVENIE ODBORNÝCH POSUDKOV A ODHADOV

- ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV - Ing. Jozef Knapík

- SPROSTREDKOVANIE A ZABEZPEČENIE STATICKÝCH POSUDKOV

Please reload

bottom of page